...Vítam Ťa v členskej sekcii ...

Vitaj v 5-dennom tréningu Kataríny Runy a jej hostiek, kde sa zameriame na tému SPOKOJNÉ VZŤAHY v našom živote. Počas 5 dní Ti prinášame zásadné informácie, AHA momenty a porozumenia.

Aké by to bolo ...

 • Cítiť sa vo vzťahoch naplnená a zorientovaná?
 • Vedieť, ako tvoriť vzťahy od prvého momentu tak, aby rástli tým správnym smerom alebo sa tie nezmyselné včas ukončili?
 • Vedieť, čo vo vzťahu je to “moje” a čo je zodpovednosť toho druhého?
 • Zažívať pocity podpory, spolupatričnosti a radosti?
 • Cítiť, že ľudia v našom okolí sú tí, o ktorých sa môžeme oprieť… ale tiež ich vieme podržať?
 • Dokázať si vo vzťahoch nastaviť prospešnú rovnováhu?
 • Zažívať vo vzťahoch veeeľa lásky

Záznamy z tréningu sú Ti k dispozícii ihneď a to po dobu 60 dní.

Na čo sa môžeš tešiť?

 • Deň 1: KATARÍNA RUNA
  Téma: Čo nás o vzťahoch v škole neučili
 • Deň 2: Zuzana Hudáčová
  Téma: Ako vo vzťahoch nestratiť samú seba?
 • Deň 3: Lucia Laurová  Mám hojnosť v hmote - peňazí, príležitostí, slobody.
  Téma: Uznanie ako alfa a omega vo vzťahoch
 • Deň 4: Daniela Bederková
  Téma: Ako na skutočne vedomé vzťahy?
 • Deň 5: Spoločne
  Téma: Vaše otázky, naše odpovede

KTO

ťa TRÉNINGOM sprevádza ?? 

Katarína Runa

Lektorka, motivátorka, sprievodkyňa na ceste za lepším životom, so vzácnym
darom podať zložité súvislosti života jednoduchým spôsobom. Je zakladateľkou
prvého veľkého osobno-rozvojového centra na Slovensku. Už viac ako desať
rokov sa venuje najmä ženám a zameriava sa hlavne na tému vzťahov, či už je to
vzťah k sebe, vzťahy s partnermi alebo so svetom. Pomáha ľuďom rozpoznať
a rozpustiť ich obmedzujúce presvedčenia a tvoriť tú verziu seba, ktorou chceme byť.  Rada sa venuje aj téme hojnosti a životného poslania. Viedla stovky živých seminárov a tisíce osobných konzultácií.

Zuzana Hudáčová

Silná žena v jemnej ženskej energii. Pôvodným povolaním pedagóg,
absolvovala desiatky transformačných, sebapoznávacích a meditačných kurzov
na Slovensku aj v zahraničí. V minulosti pôsobila ako lektorka v jednom
z najznámejších osobno-rozvojových centier na svete. Po návrate na Slovensko
vedie ženské kruhy, transformačné semináre a sprevádza aj jednotlivcov
v procese zamilovávania sa do svojej autentickosti a jedinečnosti. Sprevádza
tých, ktorí hľadajú cestu k sebe samému, do svojho vnútra. Jej najväčšou vášňou
je pomáhať ostatným nájsť seba a objaviť v sebe nielen to, čo  milujeme, ale aj
to, čo máme problém prijať.

Lucia Laurová

Žena, ktorá cíti lásku a jej nitky všade naokolo. Podporuje ženy i mužov, aby
v konfliktných či náročných situáciách začuli ich vnútorný hlas a našli vzniknuté
nedorozumenia. Je s nimi na ceste pri prežívaní emócií a nachádzaní slov ako sa
láskyplne dorozumieť a byť tak bližšie k sebe, aj k iným ľuďom. Vyštudovala
pracovnú psychológiu, pracovala v oblasti vzdelávania a rozvoja. Vidí zmysel
v sprevádzaní a v spoluvytváraní ženských kruhov, v zdieľaní a v budovaní
komunít.. Múdro usmerní v náročných situáciách a láskavo sprevádza zákutiami
života a materstva.

Daniela Bederková

Vášnivá propagátorka systému Human Design - nástroja na sebapoznanie, ktorý
ide neskutočne do hĺbky.
Od roku 2015 absolvovala množstvo kurzov v oblasti Human designu a k tomu, aby sa stala certifikovanou profesionálkou Human
designu jej chýba už iba krôčik. V šírení Human designu našla naplnenie svojho
životného poslania. Zanietene a zrozumiteľne vysvetľuje, ako si pomocou tohto funkčného nástroja môžeme porozumieť, objaviť naše najväčšie dary a talenty a žiť v súlade so sebou a svojím dizajnom.

Potrebuješ poradiť?

podpora@katarinaruna.sk